AGENDA Concerten/Optredens/Etc


2024

Datum: 17 Juli laatste repetitie zomerstop


Datum: 20 Juli Barbecue


Datum: 21 augustus Start repetitie


Datum: 14 of15 September  Aanvang: Onbekend     Locatie: Korenlint Haarlem


Datum: 12 Oktober      Aanvang: 14.30 uur    Locatie: Parkwijk Hillegom 


Datum: 16 November    Aanvang: 14.30 uur     Locatie: Bloemswaard 


Wilt u een optreden van popkoor Zilt boeken? Stuur een email naar popkoorzilt@gmail.com om een afspraak te maken.